Fremtidens funksjonalitet i Skyworker

Hver uke lanserer vi små og store nyheter til Skyworker.

2023 | April - Juni

Stor funksjon
Kommer i Q3 2023

Modul for små oppdrag

Snart lanserer vi egen modul hvor din bedrift kan jobbe med små ordre og servicekontrakter

Stor funksjon
Kommer i Q3 2023

Skyworker kundeportal

Vi lanserer egen portal for dine kunder. Her kan kundene se all dokumentasjon du tilgjengeliggjør og de kan chatte direkte med deg.

Stor funksjon
Kommer i Q3 2023

Ruteplanlegger

Mange av våre kunder har faste oppgaver som gjentas ukentlig, månedsvis og kvartalsvis. Vi jobber nå med en egen ruteplanlegger som gjør at det er enkelt å planlegge rutene og hvilke oppdrag som skal håndteres.

Integrasjon
Kommer i Q3 2023

Integrasjon mot de største økonomisystemene i Norden

Vi har inngått en avtale med en tredjeparts leverandør som gir alle Skyworker kunder direkte integrasjon med mange av de etablerte økonomi/ERP systemene i Norden.

2023 | Januar - Mars

Integrasjon

Stor funksjon
Februar 2023

Ny CRM versjon med salgsrapport

Hvorfor bruke penger på kundesystemer som ikke er integrert med dine prosjekt og ordre system? CRM er nå på plass i Skyworker.

Funksjon
Februar 2023

Timeføring direkte i adminportalen

Før timer direkte fra administrasjonsportalen

Funksjon
Januar 2023

Dokumenter direkte på tegninger

Dokumenter direkte på tegninger ble lansert i Januar og man kan lage avvik og oppgaver rett fra et bilde.

2022 | Oktober - Desember

Stor funksjon
Desember 2022

Prosjekt og ressursplanlegger

Funksjon
Desember 2022

Start og stopp timer for prosjekt i app

Annonsering
Desember 2022

App design

Vår mobile app for feltarbeider får ny design.

2022 | Juli - September

Stor funksjon
September 2022

Prosjektledelse i app

Utvalgte feltarbeidere i bedriften kan nå fra den mobile appen etablere prosjekter og oppgaver. I tillegg kan man opprette endringer i prosjekt, dokumentere eventuelle ekstra kostnader og umiddelbart via den mobile appen få kundens signatur.

Stor funksjon
September 2022

CRM lansering

En CRM modul i Skyworker som samler all informasjon om kunder, salgsmuligheter, tilbud og befaringer på ett sted.

Stor funksjon
August 2022

Digital befaring

Bedrifter kan nå gjennomføre digitale befaringer med kunder.

Stor funksjon
August 2022

Digitale tilbud

Skyworker gir bedrifter mulighet til å sende tilbud digitalt til kunder og ivaretar hele prosessen med elektronisk signering.

Stor funksjon
August 2022

Produkter lansert

Bedrifter kan opprette egne produkter i Skyworker og feltarbeidere kan enkelt dokumentere på kundeprosjektene hva som er brukt av produkter, som igjen gir grunnlag for fakturaunderlag.

2022 | April - Juni

Integrasjon
Juni 2022

Integrasjon mot Power Office

Integrasjonen med PowerOffice ble lansert, som gir bedrifter mulighet å automatisk sende alle timeføringer inn til Poweroffice.

Stor funksjon
Mai 2022

Maler

Skyworker gir nå bedrifter mulighet å kopiere prosjekt, lage egne maler som kan gjenbrukes for oppgaver, dokumentmaler og sjekklister.

Funksjon
Mai 2022

Gjentagende oppgaver

Mulighet for å lage oppgaver på et prosjekt som repeteres i gitte tidsintervall. Eksempelvis: Hver dag, uke, måned, år.

Funksjon
April 2022

Prosjektchat

Alle prosjekt i Skyworker har integrert chat, som gjør at alle feltarbeidere og prosjektledere kan kommunisere enkelt og med sporbarhet.

Stor funksjon
April 2022

Sjekklister

Bedrifter har mulighet til å definere egne sjekklister og feltarbeidere kan gjennomføre og dokumentere utførelse med sjekklistene og tilhørende bilder og video.

Stor funksjon
April 2022

Timerapporter

Mulighet til å ta ut detaljerte rapporter på prosjekttimer og ansatte.

2022 | Januar - Mars

Funksjon
Mars 2022

Egendefinerte statuser

Mulighet for bedrifter å definere egne prosjekt statuser i henhold til bedriftens prosesser.

Stor funksjon
Mars 2022

Dokumenthåndtering

Mulighet for å laste opp bilder og annen dokumentasjon på individuelle prosjekt, som alle på prosjektet har tilgang til.

Funksjon
Februar 2022

HMS signering

Mulighet for å laste opp viktige dokument som HMS og lignende. Når feltarbeider har lest dokumentet bekreftes dette med en digital signering.

Funksjon
Januar 2022

Registrering av avvik

Muligheten for å registrere avvik og dokumentere med bilder og video.

2021 | Oktober - Desember

Funksjon
Desember 2021

Tilgangsstyring

Sikkerhet ved at kun de som har blitt dedikert til et prosjekt har lese- og skrivetilgang.

Stor funksjon
Desember 2021

Automatisk timeføring

Skyworker app fikk ny smart funksjon som gjør at feltarbeider får automatisk timeførings forslag hver dag basert på historikk og geo-lokasjon.

Annonsering
November 2021

Lansering

Offisiell lansering av administrasjonsportal og app for feltarbeidere i det norske markedet.

2021 | Juli - September

2021 | April - Juni

Stor funksjon
Mai 2021

App for feltarbeidere

App for feltarbeidere lansert som pilot.

2021 | April - Juni

Annonsering
Mars 2021

Pilot lansert

Første versjon av administrasjonsportal i Skyworker ble lansert som pilot og utvalgte kunder tok løsningen i bruk.