Funksjoner i Skyworker

Få full kontroll over kunder og store og små prosjekter med tilhørende oppgaver i et særdeles effektivt brukergrensesnitt.

Én plattform (ERP)

Skyworker er en fullverdig plattform (ERP-løsning). Den hjelper små og mellomstore bedrifter løse utfordringer innenfor prosjekt- og ressursstyring, lagerbeholdning, timeføring og økonomi.

Prosjektstyring i Skyworker

Styr alle prosjekter, ressurser og kunder i én løsning.

Automatisk timeføring for prosjekter

Timeføring og timeregistrering i Skyworker håndteres på flere måter, men nøkkelen er brukervennlighet, automatikk og gode rapporter som gir full kontroll til alle parter.

Sjekklister til feltarbeid

Sjekklister er viktig for å ivareta bedriftens og regulative standarder. Skyworker gjør det enkelt å definere sjekklister med tilhørende referansedokumenter og loggføring med dokumentasjon.

Avvikshåndtering - for enklere prosjektstyring

Som prosjektleder eller feltarbeider kan man registrere og administrere avvik.

Dokumenthåndtering

Last opp bilder, tegninger og annen dokumentasjon på prosjektnivå. Dokumentasjonen blir tilgjengelig i app for utførende feltarbeidere, og i adminportalen for prosjekt og administrasjon.

Chatfunksjonalitet

Gå fra SMS og telefon til integrert chat på tvers av alle prosjekter og prosjektdeltakere. Loggføring sikrer historikken.

Produkter

Sett opp vareregister, priser og kategorier. Fra mobilen kan du registrere hvilke produkter som er brukt, og koble det til kunde og fakturagrunnlag.

Integrasjoner og åpne API

Med et trykk sender du bedriftens fakturagrunnlag til økonomisystemet. Vi har åpne API som er enkle å bruke for å utveksle data.

Ressursplanlegger

Moderne ressursplanlegger for dine ansatte og prosjekter

Flere funksjoner i Skyworker

Utvidede rettigheter i egen mobil app

Mobil applikasjon for både Android- og Apple-telefoner forenkler det hverdagen ytterligere for bedriften. Med utvidede rettigheter blir det nå enda enklere for arbeidere å løse utfordringer ute i felten.

Arbeidskontrakter

Få full kontroll på arbeidskontrakter. Send kontrakter til digital signering og digital oppbevaring.

Digitale tilbud

Send digitale tilbud til kunder på e-post og SMS. Du får beskjed med en gang kunden har godtatt tilbudet og prosjektet er klart til å bli opprettet.

Jobb smart med maler

Med mulighet for å kopiere prosjekter og opprette maler effektiviseres hverdagen til administrasjon og prosjektleder.

Befaringer

Gjennomfør tradisjonelle befaringer og sammenstill informasjonen digitalt. Du kan også la kunden selv gjennomføre befaringer digitalt, med enkle steg-for-steg instruksjoner.

Gjentagende oppgaver

Etabler oppgaver som gjentar seg over tid. Daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Perfekt for kunder med forvaltningsavtaler og gjentagende oppgaver.

Webportal og mobil applikasjon

Administrasjonsportalen er et web-basert grensesnitt for prosjektstyring hvor feltarbeidere håndterer dagens gjøremål med mobil app for Iphone og Android.

HMS

Med Skyworker er det enkelt å dokumentere HMS-arbeidet i bedriften.

Deling av prosjekt med tredjepart

I Skyworker har vi samlet alt du trenger for et prosjekt i én løsning. Men noen ganger trenger du å dele et prosjekt med en tredjepart. Det har vi støtte for.

CRM - ta vare på kundene dine

Kundemodulen gir full kontroll på hele kundesyklusen, fra A til Å.

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.