Om Skyworker

Skyworker er et produkt utviklet av Aboveit AS, et IT konsulent- og softwareselskap i Oslo.

Skyworker-teamet består av utviklere, designere, forretningsutviklere og bransjeeksperter som i mange år har jobbet med digitalisering av norske bedrifter.

Målet med Skyworker er å tilby små og mellomstore bedrifter en kunde- og prosjektstyringsløsning som er designet på deres premisser med full funksjonalitet, til en fornuftig pris.

Kan vi utgjøre en forskjell?

Inspirasjonen til Skyworker kom fra arbeid med en kunde som ønsket bistand til å utvikle en app for sine feltarbeidere. Dagens løsning var manuell og papirbasert, og selskapet hadde behov for å effektivisere driften.

Kunden ønsket å integrere mot en global plattformleverandør, men dessverre ble prosessen for å oppnå målet komplisert og svært kostbart.

Dette fikk oss til å tenke. Kan vi gå inn i bransjer som trenger hjelp med digitalisering, designe software som gir rask verdi, som er enkel å bruke, og samtidig ha en fornuftig pris?

Svaret er ja. Med vårt team, vår erfaring og kompetanse kan vi utgjøre en forskjell. Med Google Cloud som teknologiplattform er Skyworker i stand til å levere funksjonalitet raskt, basert på stadig endrende markedssituasjoner.

Dagens forretningsklima tilsier at de som overlever og vinner kundene, er de som klarer å være endringsdyktige og tilpasse seg kundens og markedets behov. Det skal Skyworker være best på.

Resten er historie.

Skyworker er i markedet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter bli mer effektive og moderne.

Vi bistår prosjektledere og administrasjon slik at de får kontroll på alt fra timebruk, prosjekter og kunder. I tillegg leverer Skyworker en særdeles brukervennlig og effektiv mobil applikasjon som alle feltarbeidere kan basere sin arbeidsdag på.

Hvem passer Skyworker for?

Vi er ikke som alle andre. Vi tror at vår software er så anvendelig at alle bransjer og bedrifter kan ha nytte av den. Så lenge din bedrift har kunder og gjennomfører leveranser ute i felt, kan vi garantere at vår løsning vil bidra til å profesjonalisere og digitalisere arbeidsrutiner og oppgaver.

Med Skyworker vil dere få tilgang til funksjonalitet som gjør at kunden vil se leveransene deres i et helt nytt lys. Det er vår garanti.

Hilsen Skyworker-teamet.