Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️
Artikler

Den komplette plattformen for bedrifter som jobber med salg og leveranse

Skyworker er et brukervennlig system som er designet og utviklet for bedrifter som jobber med salg og leveranser i felt, enten i form av prosjekter eller arbeidsordre.

Med Skyworker trenger ikke bedrifter lenger å ha egne CRM-, prosjektstyrings-, arbeidsordre-, ressursstyrings-, dokumentasjon-, avvik- og timeføringssystemer, separat digital signatur eller en separat mobil-app - med Skyworker får bedriften alt i ett, tilrettelagt for forretningsprosessen. Dette er mye av grunnen til den store pågangen og veksten vi har opplevd ila. året, i tillegg til brukervennligheten.

"Brukeropplevelsen i Skyworker er så god at det har ikke vært behov for opplæring." (Prosjektleder, Elektro Fiber)

Denne artikkelen gir en oversikt over hvordan Skyworker fungerer, basert på dens kjernefunksjoner og hvordan systemet forbedrer de ulike aspektene av virksomheten.

Kundeoversikt - For fornøyde kunder

I hjertet av Skyworker ligger et fokus på kundetilfredshet. Programvaren tilbyr en omfattende kundeliste som gir brukerne en enkel oversikt over alle kunder og prospekter. Hvert kundekort inneholder detaljert informasjon om pågående salgsmuligheter, signerte tilbud, gjennomførte prosjekter og andre relevante aktiviteter. Dette gir bedrifter muligheten til å administrere kundene sine effektivt og sikre at all kommunikasjon og oppfølging er godt organisert.

Salgsstøtte - For bedre salg

Skyworker forbedrer salgsprosessen ved å tilby en visuell oversikt over alle salgsmuligheter, både pågående og gjennomførte. Denne funksjonaliteten inkluderer en kalenderoversikt som hjelper salgsteamet med å planlegge og organisere salgsaktiviteter effektivt. Hver salgsmulighet guider selgeren gjennom hele salgsprosessen, inkludert gjennomføring av befaringer (både digitale og fysiske) og sending av digitale tilbud med integrert signatur. Dette gjør det enkelt for selgere å sende tilbud og for kunder å signere dem.

Ressursstyring - For økt produktivitet

God ressursstyring er essensielt for bedrifter med flere parallelle prosjekter. Skyworker gir en enkel og oversiktlig måte å administrere alle planlagte og pågående aktiviteter på. Dette gjør det mulig å optimalisere planleggingen og sikre maksimal produktivitet. Ressursstyring kan startes allerede i salgsprosessen, noe som gir en sømløs overgang fra salg til prosjektutførelse.

Prosjektstyring - For mer kontroll

Effektiv prosjektstyring er avgjørende for bedrifter som leverer prosjekter. Skyworker tilbyr en innebygd prosjektmodul som gir full kontroll over oppgaver, dokumentasjon, sjekklister, avvik og produkter. Når en salgsmulighet konverteres til et prosjekt etter kundens signatur, overføres all viktig data automatisk. Dette sikrer en rask oppstart og kontinuerlig kontroll over prosjektets fremdrift. Integrert chat-funksjonalitet og prosjektrapporter gir en omfattende oversikt over alle aspekter av prosjektet.

Arbeidsordre - For økt effektivitet

Med Skyworker kan salgsmuligheter også konverteres til arbeidsordre, som fungerer som mini-prosjekter. Disse inneholder nødvendig dokumentasjon, sjekklister og produkt-håndtering, og er fullt integrert med Skyworker-plattformen. Mobil-appen gjør det enkelt for feltarbeidere å levere effektivt, og sikrer at arbeidsordre utføres med høy kvalitet og nøyaktighet.

Timeføring - For mer innsikt

Kontroll over arbeidstimer er kritisk for leveransebedrifter, og Skyworker forenkler denne prosessen. Timer kan føres med Geo-tag funksjonalitet via appen, enten manuelt eller med start-stopp knapp, eller via web. Dette gir detaljert innsikt i både individuelle og prosjektbaserte timer, og gjør det enkelt å hente ut rapporter for videre analyse.

Fakturering - For økt likviditet

Skyworker gjør det enkelt å overføre påløpte timer og produkter for fakturering med et enkelt klikk. Programvaren kan integreres med eksisterende ERP- og regnskapssystemer, eller bruke systemer som allerede er integrert med Skyworker, for å sikre en sømløs faktureringsprosess. Dette bidrar til bedre likviditet og økonomisk styring.

Skyworker er et brukervennlig system som gir bedrifter en helhetlig plattform for kundehåndtering, salg, prosjektstyring og feltarbeid. Med funksjoner som kundeoversikt, salgsstøtte, ressursstyring, prosjektstyring, arbeidsordre, timeføring og fakturering, tilbyr Skyworker en komplett plattform for å forbedre produktivitet, effektivitet, kvalitet og kundetilfredshet.

Del med andre

Fra 399,- per bruker per måned

Ingen skjulte kostnader. Tilgang til all funksjonalitet.