Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️

Skyworker Total

I Skyworker har vi samlet all funksjonalitet din bedrift trenger i en plattform.Vårt team bistår gjerne med overgangen til Skyworker og kan sammen med din bedrift skreddersy en plan for hvordan man på best mulig måte overfører rutiner fra fortiden inn i fremtidens verktøy. Vi kan bistå med ulike pakker for opplæring, onboarding og import av data fra dine nåværende systemer.

Prøv gratis i 14 dager

Det tar under ett minutt å registrere deg og du får umiddelbart tilgang til all funksjonalitet i 14 dager. Du trenger ikke å legge inn betalingskort.

Inkludert support

Vi hjelper deg i gang og støtter deg underveis. Vi kan også utvikle funksjonalitet tilpasset dine behov på forespørsel.

Ubegrenset tilgang til ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for alle betalende kunder.

Skyworker Total
Pris per bruker per måned.
Fra 399 kr
Prosjekt
Arbeidsordre
Digitale tilbud & CRM
Ressursplanlegger
HMS & avvik rutiner
Interne rutiner KS
Timeføring
Sjekklister
Produkter
Dokumentasjon

Kunde

Kontakter og adresser

Kundenotater

Økonomi (prisgrupper produkt & timepris)

Dokumentbibliotek

Totaloversikt (prosjekt, ordre & salg)

Anlegg og servicekontrakter

Salg

CRM

Digitale tilbud

Salgsrapportering

Befaring (fysisk og digital)

Dokumentbibliotek

Konverter fra salg til prosjekt

Ressursplanlegger

Avdelinger og team

Fravær & ferie registrering/oversikt

Prosjekt

Timeregistrering

Geo-lokasjon

Oppgaver

Dokumentasjon

Automatisert FDV rapportering og arbeidsdokumentasjon.

Avvik

Sjekkliste KS

HMS

Underprosjekter

Prosjektfaser

Egendefinerte prosjektnummerserie

Prosjektøkonomi

Nøkkeltall, fakturautkast og oversikt, tilleggsarbeid.

Mannskapsliste

Prosjekt-chat

Rapporter

Arbeidsordre og avvik

Maler

Opprett maler for sjekklister, dokumentasjon og oppgaver.

Arbeidsordre

HMS & Interne rutiner KS

Generelle HMS rutiner

Vernerunde

SJA

SHA

Økonomi

Fakturautkast

Timeføringsaktiviteter

Prismodeller for produkt og timepris

Produkter

Produktoversikt

Produktgrupper

Produktkategorier

Varelager

Ressurser

HR relatert informasjon

Pårørende informasjon, dokumentasjon, ansettelseskontrakter, CV, kurs og sertifiseringer.

Utstyrskontroll

Oversikt over bedriftens utstyr, sjekk inn og ut utstyr m/loggføring, sjekklister.

Språkstøtte

Norsk

Engelsk

Annet

Mobilapplikasjon

Tilgang til markedets mest effektive og brukervennlige mobil applikasjon for iPhone og Android

Valgfri bistand for bedrifter i overgangen fra eksisterende system

Hvis din bedrift ønsker hjelp med overgang og migrering fra eksisterende system tilbyr vi følgende pakker. Kontakt oss for mer informasjon.

Valgfri oppstartshjelp
Engangsbetaling for 0 til 5 ansatte
9995 kr
Skyworker prosjektleder guider din bedrift igjennom hele prosessen
Rådgiving og bistand med overgang og migrering av data fra eksisterende system. (Kundedata, prosjektdata, maler m.m)
Endringsledelse: Vi hjelper med kartlegging av din bedrifts interne prosesser og matcher de inn mot nye rutiner i Skyworker
Vi bistår i møter med din bedrifts nøkkelpersoner/avdelinger for å sikre en god overgang
Etablering av bedriften
Bistand til generell konfigurasjon opp mot behov
2 timers kurs for superbrukere, administrasjon mm.
1 timers kurs for brukere i mobil-applikasjon

Skyworker AS forbeholder seg retten til å endre pris på tjenesten ved høy kompleksitet og volum av data.

Valgfri oppstartshjelp
Engangsbetaling for 6 til 30 ansatte
19 999 kr
Prosjektledelse
Rådgiving og bistand med overgang og migrering av data fra eksisterende system. (Kundedata, prosjektdata, maler m.m)
Endringsledelse: Kartlegging av dagens interne prosesser som mappes inn mot Skyworker arbeidsprosesser
Rådgiving og planlegging med bedriftens nøkkelpersoner/avdelinger for å sikre en god overgang
Etablering av bedriften
Bistand til generell konfigurasjon og integrasjon ved behov
2 timers kurs for superbrukere, administrasjon mm.
1 timers kurs for brukere i mobil-applikasjon

Skyworker AS forbeholder seg retten til å endre pris på tjenesten ved høy kompleksitet og volum av data.

Valgfri oppstartshjelp
Engangsbetaling for 30+ ansatte
29 999 kr
Prosjektledelse
Rådgiving og bistand med overgang og migrering av data fra eksisterende system. (Kundedata, prosjektdata, maler m.m)
Endringsledelse: Kartlegging av dagens interne prosesser som mappes inn mot Skyworker arbeidsprosesser
Rådgiving og planlegging med bedriftens nøkkelpersoner/avdelinger for å sikre en god overgang
Etablering av bedriften
Bistand til generell konfigurasjon og integrasjon ved behov
2 timers kurs for superbrukere, administrasjon mm.
1 timers kurs for brukere i mobil-applikasjon

Skyworker AS forbeholder seg retten til å endre pris på tjenesten ved høy kompleksitet og volum av data.