Automatisk timeføring for prosjekter

Timeføring og timeregistrering i Skyworker håndteres på flere måter, men nøkkelen er brukervennlighet, automatikk og gode rapporter som gir full kontroll til alle parter.

Smart timeføring

Daglig timeføring er viktig for bedriftens fakturering og likviditet. I Skyworker mobil app får feltarbeider hver dag forslag til timeføring basert på historikk og geo-lokasjon. Forslaget kan enkelt godkjennes eller justeres. Timeføring kan også gjøres manuelt.

Rapporter

I Skyworker administrasjons portal får man tilgang til effektive rapporter som viser detaljert timeføring på prosjekt eller ansatt nivå. Timene kan godkjennes eller justeres, før de sendes til fakturering.

Før Skyworker manglet vi en felles oversikt og et system som kunne hjelpe oss i hverdagen. Som prosjektleder måtte jeg oppdatere alt manuelt, og det var utfordrende og tidkrevende å få oppdatering på prosjekter fra medarbeiderne våre som er ute i felt.

Martin Trøhaugen
Elektro Fiber AS

Smart timeføring for prosjekter

Oppdatert timeføring og enkle timerapporter legger grunnlaget for prosjekter, lønn og fakturaer og gir en god oversikt over hva som skjer i bedriften.

Når en prosjektleder gir tilgang på et prosjekt til en prosjektdeltaker, vil prosjektdeltakeren kunne registrere timer utført direkte i Skyworker, samt informere om avvik, laste opp dokumenter og mer.

I tillegg til at denne prosessen er enkel og intuitiv, vil man ha muligheten til å definere alle felt helt selv. Det betyr at man kan tilpasse hvilke oppgaver som skal føres i ulike kategorier, enten det er tid brukt på administrative oppgaver, fysisk arbeid på lokasjon eller andre spesifiserte oppgaver.

Timebudsjett og rapporter

Jobben med timerapporter og allokering av ressurser er blitt enklere. Prosjektledere vil raskt kunne se en oversiktlig timerapport som viser hva tiden blir brukt på, hvilke prosjekter som går over budsjett og hvor mye som er igjen av timebudsjettet.

Rapportering av brukte timer på et prosjekt kan gjøres basert på tid eller kilometer kjørt – med mulighet til å sette faste verdier for raskere innrapportering - rett fra mobilen.

Timerapporter på prosjektbasis gjør timeføringen enklere og raskere for de som jobber ute i feltet og den som sitter med oversikten. Bli kvitt tungvinte prosesser rundt timeføring, planlegging og timebank, og få alt i én brukervennlig løsning med Skyworker.

Enkelt å komme i gang for alle ansatte

Smidig onboarding som krever lite opplæring.

Brukervennlig grensesnitt

Grensesnittet er enkelt å forholde seg til. Timerapportering for prosjektdeltakere kan oppleves på samme måte som med en kalender, noe som gjør timeregistrering enkel og oversiktlig for både ledere og ansatte.

Automatiske forslag

Feltarbeidere får automatiske forslag til timeføring basert på lokasjon og tidligere brukt tid for å effektivisere innleveringen av timer brukt. Vi bruker maskinlæring/AI kode som genererer forslag til timeføring basert på lokasjon og historikk, som gjør det superenkelt for brukere å føre timer for dagen. En eventuell endring av generert forslag tar bare et klikk.

Automatisk fakturering

Opprett månedlige og faste utsendelser av faktura gjennom integrasjoner som PowerOffice, Tripletex og mer.

Før timer hvor som helst med Skyworker

Timene fører du når du vil med en PC, mac, nettbrett, eller mobil. På denne måten kan alle parter være både tilgjengelige og oppdaterte på de samme prosjektene man har tilgang til. Timene legges inn enkelt inn i kalenderen for det aktuelle prosjektet.

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.