Produkter

Sett opp vareregister, priser og kategorier. Fra mobilen kan du registrere hvilke produkter som er brukt, og koble det til kunde og fakturagrunnlag.

Administrer alle produkter

Fra administrasjonsportalen kan du importere og redigere alle produkter. Du har tilgang til prosjekter og hvilke varer som er brukt, og som dermed skal faktureres. Alle produkter som legges inn i katalogen, blir tilgjengelig fra Skyworker mobil app.

Produkter i Mobil App

Fra mobil app kan feltarbeider enkelt registrere forbruk av et produkt på spesifikke prosjektet. Feltarbeider kan søke opp produkter, eller via funksjonaliteten "Mest brukt", få umiddelbar tilgang til produkter det er mest nærliggende å registrere.

Flere funksjoner i Skyworker

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.