Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️

Resursplanleggeren gir full oversikt over dine ressursers kapasitet

Ta kontroll over ressursallokering og oppdragsplanlegging med Skyworker. Få oversikt over ansattes tilgjengelighet og kapasitet. Planlegg frem i tid, unngå overbooking og optimaliser prosjektflyten. Prøv Skyworker i dag og effektiviser din ressursplanlegging!

En moderne ressursplanlegger for dine ansatte og prosjekter

Bedrifter i dag har gjerne oversikt over sine ansatte og prosjekter via excel, kanskje det ligger godt bevart i hodet til en nøkkelansatt eller kanskje all kontroll foregår via gule post-it lapper. Med ressursplanleggeren i Skyworker kan du ta tilbake kontrollen på oppdragsmengde og planlegging av ressurser.

  • Oversikt over ansattes kapasitet og tilgjengelighet
  • Se om ansatte eller teams er overbooket
  • Se hvem som jobber med hva og når

No items found.

I Skyworker etablerer man prosjekter og allokerer ressurser, enten på heltid eller deltid.

Når man allokerer en ressurs til et prosjekt, vil ressursplanleggeren automatisk oppdateres og viser alle ansatte, antall timer de har tilgjengelig og hvilke prosjekt de jobber med i en gitt periode.

Ressursplanleggeren er perfekt for å kunne planlegge frem i tid, se arbeidsmengde på alle ressurser og ikke minst forutse behov. Man kan også enkelt få varsel på når ansatte er overbooket slik at man kan tilpasse prosjektene deretter.

"Brukeropplevelsen i Skyworker er så god at det har ikke vært behov for opplæring."

Martin Trøhaugen

Prosjektleder, Elektro Fiber AS

Les artikkel

Én enkel pris

Du betaler en fast pris per måned per bruker som gir din bedrift tilgang til all funksjonalitet i Skyworker.
Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.

Prøv gratis i 14 dager

Det tar under ett minutt å registrere deg og du får umiddelbart tilgang til all funksjonalitet i 14 dager. Du trenger ikke å legge inn betalingskort.

Inkludert support

Vi hjelper deg i gang og støtter deg underveis. Vi kan også utvikle funksjonalitet tilpasset dine behov på forespørsel.

Ubegrenset tilgang til ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for alle betalende kunder.

Full tilgang
Pris per bruker per måned.
249 kr
Prosjektstyring
Ressursplanlegger
Kundeoppfølgning (CRM)
*Fakturering
Digitale tilbud og befaringer
Produktdatabase
Timeføring og rapportering
Maler og sjekklister
Egen mobilapp
+ mye mer

*Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.