Sjekklister til feltarbeid

Sjekklister er viktig for å ivareta bedriftens og regulative standarder. Skyworker gjør det enkelt å definere sjekklister med tilhørende referansedokumenter og loggføring med dokumentasjon.

Skreddersydde sjekklister

I Skyworker er det enkelt å bruke sjekklister som sikrer at oppgaver gjennomføres i henhold til bedriftens krav. Å lagre en sjekkliste som mal, gjør hverdagen til prosjektleder enda mer effektiv.

Sjekklistedokumentasjon

Prosjektleder kan innhente all dokumentasjon og data fra sjekklistene via administrasjonsportalen. For eksempel kan man se når oppgaven ble gjennomført og hva som ligger av dokumentasjon.

Sjekklister i Skyworker

Ved å jobbe med digitale skjemaer og sjekklister vil virksomheten få bedre kontroll på hva som skjer ute i feltet, i sanntid. Du som prosjektleder blir trygg på at dine ansatte gjennomfører de nødvendig avsjekkene og oppgaver til gitt tid i ulike prosesser og prosjekter. 

Sjekklister tar også kvalitetssikringen til et nytt nivå. Ved å fylle ut sjekklister elektronisk ved bruk av app og PC unngår en problemer med papirer, plasskrevende permer eller tapt dokumentasjon. 

Eksempel på en sjekkliste i et prosjekt der bruker kan huke av for oppgavene som er fullført.

Lag egne sjekklister

Alle bedrifter, både små og store i alle bransjer, kan ha nytte av sjekklister, enten det er for for å sikre at HMS-arbeid gjøres riktig eller det er for å følge egne rutiner ved prosjektarbeid. 

Ved å lage egne sjekklister kan prosjektleder eller administrator opprette lister med enten sjekkpunkter eller flervalgsmuligheter for å gi prosjektdeltakeren flere valg når sjekklisten skal brukes.

Dine mest brukte sjekklister kan lagres som maler og gjenbrukes. Det har aldri vært enklere å sikre at alt gjøres i henhold til retningslinjer, spesifikasjoner og HMS-regler.

Legg til kommentarer og bilder på sjekklistepunkter

Inne på hvert sjekklistepunkt er det mulig å legge til bilder, dokumentasjon og kommentarer. På denne måten kan prosjektleder og deltaker ha en løpende dialog på prosjektbasis. 

Sjekklisteløsningen er optimal for å avdekke og dokumentere feil som gjøres, eller dokumentere riktig utførelse av eget arbeid. 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan opprette en sjekkliste?

Sjekklister opprettes av prosjektadministrator under “Innstillinger”, “Sjekklister” og “Legg til ny sjekklistemal”.

Her gir man navn, beskrivelse og sjekkpunkter, enten flervalg eller punkter som kan hukes av, for den som skal bruke sjekklisten. Disse kan lagres som mal og gjenbrukes. 

Hvordan bruke en sjekkliste?

Sjekklister tildeles en oppgave tilhørende et prosjekt, kunde eller oppdrag av en prosjektadministrator. Prosjektdeltakeren kan gjennomføre sjekklisten ved å bli tildelt en oppgave som skal utføres.

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.