Chatfunksjonalitet

Gå fra SMS og telefon til integrert chat på tvers av alle prosjekter og prosjektdeltakere. Loggføring sikrer historikken.

Chat med alle prosjektdeltagere fra mobil app

Med Skyworker mobile app kan feltarbeidere chatte direkte med alle andre prosjektdeltagere. All kommunikasjon loggføres, slik at man ikke mister verdifull informasjon.

Se alle pågående prosjekter med tilhørende prosjektlogg

Fra administrasjonsportalen har man tilgang til et enkelt bilde som viser alle pågående prosjekter med tilhørende prosjektlogger. Dette gjør administrasjon og kommunikasjon enkelt.

Chatfunksjonalitet i Skyworker

På mange prosjekter kan det være vanskelig å ha en felles oversikt og et system som alle kan forholde seg til. Mye har tidligere måttet gjøres manuelt og via flere kanaler, noe som kan gjøre det vanskelig for alle å få med seg alt av beskjeder og dialog for å få det hele bildet. 

Med en integrert chat-funksjonalitet er det lettere å få oppdatering på prosjekter fra medarbeiderne som er ute i feltet.

Opprett flere samtaler basert på hvilket prosjekt du jobber i

I Skyworker kan man invitere samarbeidspartnere inn i sitt miljø og de ulike dialogene som pågår. Dette gjør det enkelt å samarbeide på felles prosjekter og på tvers av virksomheter.

Samtalerom opprettes automatisk for hvert prosjekt som lages, og er tilgjengelig for alle deltagere i prosjektet.

Før kunne det være vanskelig å jobbe med eksterne tredjeparter, men nå som alle sitter på den samme informasjonen er dialogen mer åpen og tilgjengelig.

Integrert chat for lettere kommunikasjon mellom medarbeidere

I mange prosjekter går det ofte mye tid til telefonsamtaler eller manuelle oppdateringer. Mange av disse kan også ha skjedd ved at de som er ute i feltet har måttet komme inn til kontoret for så å gi en oppdatering fysisk for å enten forklare et avvik eller levere inn et dokument. 

Med Skyworker sin chatfunksjonalitet og dokumenthåndtering effektiviseres prosjektene og kapasiteten til teamet til å håndtere enda flere oppdrag og spare tid på å oppdatere alle på prosjektet som pågår. 

Ved at brukere kan holde seg oppdaterte, enten de er på mobil eller desktop, gjør det at alle har full kontroll over prosjektene de jobber på.

Flere funksjoner i Skyworker

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.