Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️

HMS

Skyworker er en brukervennlig plattform som oppfyller regulatoriske krav og sikrer bedriftens omdømme. Vår løsning gir enkel tilgang til alt HMS-relatert for alle involverte i et prosjekt. Utforsk hvordan Skyworker kan hjelpe deg med å oppfylle HMS-kravene på en enkel og effektiv måte.

No items found.

Hva mener vi med HMS?

HMS (helse, miljø og sikkerhet), handler om rettigheter og plikter om å sikre et godt arbeidsmiljø. Dette vil si å redusere risiko og farer for ulykker og aktivt rette søkelyset mot helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.

Det finnes flere ulike regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle visse kvalitetskrav. Det er også krav til lokaler, utstyr og sikkerheten for den ansatte. Skyworker gir et sentralisert sted for bedriften der alt dette kan dokumenteres og loggføres. 

Skyworker kobler sammen arbeidsstyrken din ved å tilby:

  • Et sted for viktige sikkerhetsrelaterte data
  • Åpenhet om inspeksjonsfunn og korrigerende tiltak
  • Gjeldende forskrifter og krav etter anlegg, sted, region eller bedriftsnivå

Med Skyworker har du en enkel plattform som lar deg møte regulatoriske krav og beskytte bedriftens omdømme, samtidig som den bidrar til å gi alle involverte i et prosjekt en enkel tilgang på alt HMS-relatert.

"Brukeropplevelsen i Skyworker er så god at det har ikke vært behov for opplæring."

Martin Trøhaugen

Prosjektleder, Elektro Fiber AS

Les artikkel

Én enkel pris

Du betaler en fast pris per måned per bruker som gir din bedrift tilgang til all funksjonalitet i Skyworker.
Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.

Prøv gratis i 14 dager

Det tar under ett minutt å registrere deg og du får umiddelbart tilgang til all funksjonalitet i 14 dager. Du trenger ikke å legge inn betalingskort.

Inkludert support

Vi hjelper deg i gang og støtter deg underveis. Vi kan også utvikle funksjonalitet tilpasset dine behov på forespørsel.

Ubegrenset tilgang til ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for alle betalende kunder.

Full tilgang
Pris per bruker per måned.
249 kr
Prosjektstyring
Ressursplanlegger
Kundeoppfølgning (CRM)
*Fakturering
Digitale tilbud og befaringer
Produktdatabase
Timeføring og rapportering
Maler og sjekklister
Egen mobilapp
+ mye mer

*Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.