Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️

Prosjektstyringsverktøy som sikrer full kontroll på dine prosjekter

Skyworker er et digitalt prosjektstyringsverktøy som gir bedriften full kontroll over alle prosjekter. Opprett nye prosjekter, alloker ressurser, og planlegg med dokumentasjon, HMS og produkter. Få oversikt over prosjektstatus, gjennomføringsplanlegging og oppdateringer i sanntid.

No items found.

Prosjektgjennomføring

Dashboard på prosjektnivå viser en status over alle tilgjengelige prosjekter og om de er aktive eller ikke.

Prosjekt- og timeplanlegging for prosjektledere

For en vellykket gjennomføringsfase trengs det i de fleste tilfeller en robust prosjektplan og en realistisk tidslinje. Og det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor god prosjektplanen er når arbeidet faktisk skal utføres.

Her skal avvik håndteres, usikkerheter og endringer dokumenteres, og prosjektet skal holdes oppdatert fortløpende. I tillegg er det viktig at prosjektet utfører viktige avslutningsaktiviteter som evaluering av utførelse, timerapporter og dokumentering av erfaringer som kan bidra til at fremtidige prosjekter blir enda bedre.

I Skyworker gjøres dette enkelt og på farten. Med en digital løsning som passer til alt av mobil, pc og nettbrett, vil alle deltakere i et prosjekt være med å effektivisere driften.

I gjennomføringsfasen er mye av fokuset rettet mot styringen av den løpende og kontinuerlige fremdriften av prosjektet i den riktige retningen, slik at målene som er satt blir oppnådd. Dette krever at prosjektlederen etablerer gode rutiner for å sette opp riktige mål, oppgaver og tildeler en tilstrekkelig ressursbruk.

Når man oppretter et prosjekt i Skyworker kan prosjektlederen opprette og definere aktiviteter som skal gjøres i prosjektet. Prosjektlederen definerer typisk en varighet på prosjektet og hva det vil avhenge av før det kan fullføres.

I de ulike prosjektene kan man også definere oppgaver som skal utføres i løpet av prosjektets livssyklus. Du kan videre delegere aktiviteten til ulike brukere med hvilken ‘utførende ressurs’ som skal ha ansvaret for at oppgaven blir utført.

Brukere kan rapportere på fremdrift i sanntid, som gjør det mulig å følge med på prosjektets framdrift for alle involverte.

Status på prosjekter

Med Skyworker har prosjektledere mulighet til å endre statusen på prosjekter ut ifra hvilken fase den befinner seg i.

Statusene som er tilgjengelig fra opprettelse av et prosjekt er “Ikke påbegynt”, “Under arbeid”, “Ferdig”, og “Befaring”. Statustypene kan redigeres, slik at du kan legge til statuser som passer deg og ditt arbeid.

Alt i ett og samme verktøy

Skyworker er ett av få verktøy som kobler styringssystem, prosjektstyring, dokumenthåndtering og samhandling i en og samme løsning. Det betyr at alle deltakerne i prosjektet aktivt kan jobbe med aktiviteter, oppgaver, maler og prosjektdokumenter på én arbeidsflate. Lyst til å prøve for deg selv? Det er gratis.

"Brukeropplevelsen i Skyworker er så god at det har ikke vært behov for opplæring."

Martin Trøhaugen

Prosjektleder, Elektro Fiber AS

Les artikkel

Én enkel pris

Du betaler en fast pris per måned per bruker som gir din bedrift tilgang til all funksjonalitet i Skyworker.
Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.

Prøv gratis i 14 dager

Det tar under ett minutt å registrere deg og du får umiddelbart tilgang til all funksjonalitet i 14 dager. Du trenger ikke å legge inn betalingskort.

Inkludert support

Vi hjelper deg i gang og støtter deg underveis. Vi kan også utvikle funksjonalitet tilpasset dine behov på forespørsel.

Ubegrenset tilgang til ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for alle betalende kunder.

Full tilgang
Pris per bruker per måned.
249 kr
Prosjektstyring
Ressursplanlegger
Kundeoppfølgning (CRM)
*Fakturering
Digitale tilbud og befaringer
Produktdatabase
Timeføring og rapportering
Maler og sjekklister
Egen mobilapp
+ mye mer

*Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.