Prosjektstyring i Skyworker

Styr alle prosjekter, ressurser og kunder i én løsning.

Full kontroll på dine prosjekter

I forhåndsvisningen på et prosjekt vises en rekke nøkkeltall for prosjektet. Antall timer som er fakturert, antall personer som har lest vedlagte HMS dokumenter, antall avvik med mer. På denne måten får prosjektleder til enhver tid tilgang til prosjekts status.

Oversikt for arbeidere

Prosjektgjennomføring

Dashboard på prosjektnivå viser en status over alle tilgjengelige prosjekter og om de er aktive eller ikke.

Prosjekt- og timeplanlegging for prosjektledere

For en vellykket gjennomføringsfase trengs det i de fleste tilfeller en robust prosjektplan og en realistisk tidslinje. Og det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor god prosjektplanen er når arbeidet faktisk skal utføres.

Her skal avvik håndteres, usikkerheter og endringer dokumenteres, og prosjektet skal holdes oppdatert fortløpende. I tillegg er det viktig at prosjektet utfører viktige avslutningsaktiviteter som evaluering av utførelse, timerapporter og dokumentering av erfaringer som kan bidra til at fremtidige prosjekter blir enda bedre.

I Skyworker gjøres dette enkelt og på farten. Med en digital løsning som passer til alt av mobil, pc og nettbrett, vil alle deltakere i et prosjekt være med å effektivisere driften. 

I gjennomføringsfasen er mye av fokuset rettet mot styringen av den løpende og kontinuerlige fremdriften av prosjektet i den riktige retningen, slik at målene som er satt blir oppnådd. Dette krever at prosjektlederen etablerer gode rutiner for å sette opp riktige mål, oppgaver og tildeler en tilstrekkelig ressursbruk.

Når man oppretter et prosjekt i Skyworker kan prosjektlederen opprette og definere aktiviteter som skal gjøres i prosjektet. Prosjektlederen definerer typisk en varighet på prosjektet og hva det vil avhenge av før det kan fullføres.

I de ulike prosjektene kan man også definere oppgaver som skal utføres i løpet av prosjektets livssyklus. Du kan videre delegere aktiviteten til ulike brukere med hvilken ‘utførende ressurs’ som skal ha ansvaret for at oppgaven blir utført. 

Brukere kan rapportere på fremdrift i sanntid, som gjør det mulig å følge med på prosjektets framdrift for alle involverte.

Status på prosjekter

Med Skyworker har prosjektledere mulighet til å endre statusen på prosjekter ut ifra hvilken fase den befinner seg i. 

Statusene som er tilgjengelig fra opprettelse av et prosjekt er “Ikke påbegynt”, “Under arbeid”, “Ferdig”, og “Befaring”. Statustypene kan redigeres, slik at du kan legge til statuser som passer deg og ditt arbeid. 

Alt i ett og samme verktøy

Skyworker er ett av få verktøy som kobler styringssystem, prosjektstyring, dokumenthåndtering og samhandling i en og samme løsning. Det betyr at alle deltakerne i prosjektet aktivt kan jobbe med aktiviteter, oppgaver, maler og prosjektdokumenter på én arbeidsflate. Lyst til å prøve for deg selv? Det er gratis.

Flere funksjoner i Skyworker

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.