Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️

Avvikshåndtering - for enklere prosjektstyring

Forenkle prosjektstyring med avvikshåndtering i Skyworker. Oppdag, registrer og rett opp avvik på en brukervennlig måte. Sikre nødvendig dokumentasjon og oppfølging av avvik. Last opp bilder og dokumenter direkte fra appen. Digitalisert avvikshåndtering for en mer effektiv arbeidshverdag.

No items found.

Avvikshåndtering

Avvikshåndtering handler om å oppdage, registrere, rette opp og forebygge disse bruddene på helse-, miljø og sikkerhetsloven (HMS).

Hva er et avvik?

En nøkkelkomponent i ethvert kvalitetssystem er håndtering av avvik. Avvik kan komme fra en rekke kilder, inkludert klager, produktavvisninger, tilbakekallinger, revisjoner og regulatoriske inspeksjoner og funn.

Eksempler på avvik:

  • Rutiner som ikke har blitt fulgt
  • Sikkerhetsutstyr som mangler
  • Arbeid som ikke er blitt utført
  • Synlige eller åpenbare feil og mangler

Kontroll på avvik

Med integrert avvikshåndtering i Skyworker, sikrer dere dokumentasjon og oppfølging av avvik på en enkel og brukervennlig måte.

Den viktigste grunnen til å ha et system for avvikshåndtering er å unngå at samme feil blir gjort flere ganger. Med et godt fungerende rapporteringssystem kan dette unngås, og man kan komme med konkrete tiltak for å unngå gjentakelse av uønskede hendelser.

Digital avvikshåndtering med Skyworker

Med Skyworker lett tilgjengelig for alle ansatte kan avvikshåndteringen gjøres rask og enkel for alle parter. Brukere kan laste opp bilder, dokumenter og legge ved kommentarer til hvert avvik som blir rapportert.

Skyworker har digitalisert byggebransjen ved å samle alle mulige jobber som kan digitaliseres inne på en og samme digital løsning. Det beste er også at den digitale løsningen er tilrettelagt for alle mulige brukerenheter som mobil, desktop og tablet. Dette gjør arbeidsdagen mer effektiv for alle som enten skulle befinne seg ute i feltet eller inne på et kontoret.

Samtidig som alt er samlet på et sted kan forskjellige prosjekter involvere ulike aktører, eller såkalte “sub-contractors”. Gi tilgang på prosjektet til en tredjepart og definer brukeren som en sub-contractor. Brukeren vil da kunne se dokumenter, delta i chat-løsningen og oppdatere prosjekter på lik måte som en vanlig bruker

Har man alle dokumenter på digitale flater forsikrer man at det ikke finnes kopier med annen data eller informasjon, og at oppdatert informasjon gis til alle parter. En digital avvikshåndtering gir også mer fleksibilitet, ved at man kan inkludere bilder, opptak, dokumenter og annen dokumentasjon i avviket. Dette lar prosjektledere og prosjektdeltakere bruke ressurser på en mer effektiv måte hvor man til slutt forenkler arbeidshverdagen.

Hvordan opprette et avvik

Å opprette et avvik er enkelt. I det aktuelle prosjektet legger man til en beskrivelse, tildeler en ansatt og setter en tidsfrist til når avviket skal være løst.

Den ansatte kan med dette legge til dokumentasjon på avviket og markere den som håndtert.
"Brukeropplevelsen i Skyworker er så god at det har ikke vært behov for opplæring."

Martin Trøhaugen

Prosjektleder, Elektro Fiber AS

Les artikkel

Skyworker Total

I Skyworker har vi samlet all funksjonalitet din bedrift trenger i en plattform.Vårt team bistår gjerne med overgangen til Skyworker og kan sammen med din bedrift skreddersy en plan for hvordan man på best mulig måte overfører rutiner fra fortiden inn i fremtidens verktøy. Vi kan bistå med ulike pakker for opplæring, onboarding og import av data fra dine nåværende systemer.

Prøv gratis i 14 dager

Det tar under ett minutt å registrere deg og du får umiddelbart tilgang til all funksjonalitet i 14 dager. Du trenger ikke å legge inn betalingskort.

Inkludert support

Vi hjelper deg i gang og støtter deg underveis. Vi kan også utvikle funksjonalitet tilpasset dine behov på forespørsel.

Ubegrenset tilgang til ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for alle betalende kunder.

Skyworker Total
Pris per bruker per måned.
Fra 399 kr
Prosjekt
Arbeidsordre
Digitale tilbud & CRM
Ressursplanlegger
HMS & avvik rutiner
Interne rutiner KS
Timeføring
Sjekklister
Produkter
Dokumentasjon