Avvikshåndtering - for enklere prosjektstyring

Som prosjektleder eller feltarbeider kan man registrere og administrere avvik.

Avvik kommentar/chat

Alle registrerte avvik kan kommenteres og det loggføres hvem som har skrevet kommentaren med loggførte tidspunkt. På denne måten ser man enkelt historikken til et avvik.

Avvik fra mobil app

Feltarbeider kan i mobil app enkelt se avvik, eventuelle kommentarer og har mulighet til å legge opp egen dokumentasjon som f.eks video eller bilde.

Avvikshåndtering

Avvikshåndtering handler om å oppdage, registrere, rette opp og forebygge disse bruddene på helse-, miljø og sikkerhetsloven (HMS).

Hva er et avvik?

En nøkkelkomponent i ethvert kvalitetssystem er håndtering av avvik. Avvik kan komme fra en rekke kilder, inkludert klager, produktavvisninger, tilbakekallinger, revisjoner og regulatoriske inspeksjoner og funn.

Eksempler på avvik:

  • Rutiner som ikke har blitt fulgt
  • Sikkerhetsutstyr som mangler
  • Arbeid som ikke er blitt utført
  • Synlige eller åpenbare feil og mangler

Kontroll på avvik

Med integrert avvikshåndtering i Skyworker, sikrer dere dokumentasjon og oppfølging av avvik på en enkel og brukervennlig måte.

Den viktigste grunnen til å ha et system for avvikshåndtering er å unngå at samme feil blir gjort flere ganger. Med et godt fungerende rapporteringssystem kan dette unngås, og man kan komme med konkrete tiltak for å unngå gjentakelse av uønskede hendelser.

Digital avvikshåndtering med Skyworker

Med Skyworker lett tilgjengelig for alle ansatte kan avvikshåndteringen gjøres rask og enkel for alle parter. Brukere kan laste opp bilder, dokumenter og legge ved kommentarer til hvert avvik som blir rapportert. 

Skyworker har digitalisert byggebransjen ved å samle alle mulige jobber som kan digitaliseres inne på en og samme digital løsning. Det beste er også at den digitale løsningen er tilrettelagt for alle mulige brukerenheter som mobil, desktop og tablet. Dette gjør arbeidsdagen mer effektiv for alle som enten skulle befinne seg ute i feltet eller inne på et kontoret.

Samtidig som alt er samlet på et sted kan forskjellige prosjekter involvere ulike aktører, eller såkalte “sub-contractors”. Gi tilgang på prosjektet til en tredjepart og definer brukeren som en sub-contractor. Brukeren vil da kunne se dokumenter, delta i chat-løsningen og oppdatere prosjekter på lik måte som en vanlig bruker

Har man alle dokumenter på digitale flater forsikrer man at det ikke finnes kopier med annen data eller informasjon, og at oppdatert informasjon gis til alle parter. En digital avvikshåndtering gir også mer fleksibilitet, ved at man kan inkludere bilder, opptak, dokumenter og annen dokumentasjon i avviket. Dette lar prosjektledere og prosjektdeltakere bruke ressurser på en mer effektiv måte hvor man til slutt forenkler arbeidshverdagen.

Hvordan opprette et avvik

Å opprette et avvik er enkelt. I det aktuelle prosjektet legger man til en beskrivelse, tildeler en ansatt og setter en tidsfrist til når avviket skal være løst. 

Den ansatte kan med dette legge til dokumentasjon på avviket og markere den som håndtert.

Flere funksjoner i Skyworker

Pris fra
149,-
per bruker/måned
Prøv gratis

Kom i gang på 5 minutter

Én fast pris gir tilgang til full funksjonalitet. Prøv gratis i 30 dager.