Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️
Artikler

Digitaliseringen av byggebransjen

Digital teknologi endrer måten byggebransjen jobber på over hele verden, og tradisjonelle og veletablerte måter å jobbe på blir i økende grad erstattet av nye digitale verktøy, som gjør hele prosessen tryggere, raskere, mer effektiv og kostnadsbesparende.

Nå som byggebransjen går inn i en ny æra og den digitale transformasjonen i byggebransjen akselererer, er det viktig at både store og små aktører henger med i utviklingen, og slik legger til rette for langsiktig suksess i årene som kommer.

Digitaliseringen skjer i dag

Selv om den digitale utviklingen kanskje har gått noe tregere i byggebransjen enn i andre bransjer, er det nå flere og flere som er fast overbevist om at gode digitale løsninger er måten å håndtere mange av bransjens utfordringer på.

Gjennom digitalisering skaper man:

  • muligheter
  • øker bransjens produktivitet
  • og akselererer innovasjon

Digitaliseringen markerer et skille fra den tradisjonelle analoge praksisen. Å bruke digitale verktøy i byggeprosjekter bidrar til mer strømlinjeformede prosesser og økt arbeidsflyt, for eksempel ved at timeregistrering, HMS-avvik og sikkerhetsopplæring blir flyttet fra papirskjemaer og over på digitale plattformer.

Dette gjør prosessen med å samle inn informasjon fra feltet enklere, samtidig som informasjonen blir mer nøyaktig og sentralisert, og dermed mer tilgengelige for alle involverte.

Digitalisering gir økt effektivitet og lønnsomhet

Det har nemlig lenge vært vanlig for bedrifter å bruke forskjellige systemer for hver prosess innenfor et byggeprosjekt, som for eksempel planlegging, dokumenthåndtering, lagerbeholdning, registrering av arbeidstimer, kostnader, prosjektovervåking og lignende.

Dette kunne forårsake problemer, blant annet på grunn av mangel på informasjon, duplisering av arbeidsoppgaver, tap av materialer og lignende.  

Et byggeprosjekt er gjerne en fragmentert prosess, men i et digitalisert prosjekt er man sikret at informasjon enkelt og greit overføres på tvers av verdikjeden.  I dag ser derfor bedrifter i stadig økende grad etter programvare som i sanntid sentraliserer og synliggjør alle aspekter av et prosjekt.

Slik kan man bedre forutse problemer, rapportere om avvik og mangler, og generelt svare best og raskest mulig på mange av de nevnte utfordringene i en bransje der usikkerhetene kan være store og mange. Til syvende og sist øker man dermed sannsynligheten for å levere prosjekter i tide og innenfor budsjett.

Ved å vende seg bort fra tungvint og gammeldags praksis og investere i digitale verktøy, blir altså et prosjekts prosesser og systemer forenklet og forbedret. De totale kostnadene reduseres og produktiviteten øker, som igjen fører til økt lønnsomhet i bransjen.

Disse verktøyene er også tilpasset små og mellomstore bedrifters behov og budsjett, så det er viktig å understreke at denne typen digitale verktøy ikke bare kommer store bedrifter og prosjekter til gode.

Prøv Skyworker gratis

Uansett hvilken del av verdikjeden du tilhører, om du er entreprenør, underentreprenør, utbygger, håndverker, takstmann eller annet, vil et digitalt verktøy bidra til å gi deg bedre oversikt og best mulig rutiner på et hvilket som helst byggeprosjekt.

Skyworker er en fullverdig plattform som hjelper små og mellomstore bedrifter med små og store utfordringer innen prosjekt- og ressursstyring. Enhver bedrift som gjennomfører leveranser i feltet, kan med hjelp av Skyworker ta steget vekk fra gamle rutiner og inn i en mer effektiv arbeidshverdag.

Prøv det, gratis.

Del med andre

Fra 399,- per bruker per måned

Ingen skjulte kostnader. Tilgang til all funksjonalitet.