Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️
Artikler

Fordelene med app for feltarbeid

Styring av prosjekter med feltarbeid kan være krevende. Kommunikasjon går gjerne frem og tilbake mellom felt og kontor, noe som gjør at risikoen for at viktig informasjon forsvinner på veien øker. I tillegg kommer alt det administrative i form av timeføring, rapportering om avvik, oppfølging av arbeidsoppgaver og lignende. Heldigvis finnes det nå løsninger som gjør det enklere å holde styr på en arbeidshverdag full av varierte oppgaver.

Skyworker inneholder funksjoner som hver for seg gir store fordeler for bedriften, og som samlet gjør prosjekt- og ressursstyringen mye enklere, fra planlegging til sluttføring: 

  • Automatisk timeføring
  • Skreddersydde sjekklister
  • Avvikshåndtering
  • Dokumenthåndtering
  • Chatfunksjon
  • Produkt- og lageradministrasjon
  • Integrerte økonomisystemer

Med automatisk timeføring får den ansatte på feltarbeid hver dag forslag til føring av timer, basert på historikk og geolokasjon. Å føre timer daglig er essensielt for å gjøre faktureringen så enkel som mulig, og bidrar til å øke bedriftens likviditet. Forslaget feltarbeideren får kan enkelt godkjennes eller justeres, og timene kan selvsagt også føres manuelt, dersom det er behov for det.

Sjekklister er viktige for å sikre at oppgaver blir gjort i henhold til bedriftens krav. Med digitale skreddersydde sjekklister kan man i sanntid være trygg på at alle nødvendige oppgaver blir utført på feltet. Dersom en sjekkliste skal brukes på nytt, kan den enkelt lagres som mal.

Et godt system for avvikshåndtering må være på plass i alle prosjekter, særlig for å unngå at samme feil blir gjort flere ganger. Med en app for feltarbeid kan man enkelt og raskt rapportere om avvik ved hjelp av bilder, dokumenter og vedlagte kommentarer, enten man er på PC, mobil eller nettbrett.

De fleste prosjekter inneholder veldig mye papirarbeid. Med digital dokumenthåndtering kan man samle alle dokumenter på ett sted, uten at det tar opp plass. Dette bidrar til å minske sjansen for å utføre arbeid feil, at dokumenter forsvinner, i tillegg til at det kutter utgifter og gir alle parter god tilgang til viktige dokumenter, uavhengig hvor man er. 

Der mye av kommunikasjon tidligere har måttet gjøres manuelt og gjennom ulike kanaler, samler en digital chatfunksjon all kommunikasjon i én kanal. Det gjør det mye enklere å samle informasjon og få oppdatering om hva som skjer ute i feltet. Siden all kommunikasjon loggføres, unngår man også at verdifull informasjon forsvinner underveis.

God produkt- og lageradministrasjon er ofte viktig for bedrifter som utfører feltarbeid. Med et digitalt vareregister kan føre inn priser og kategorier, samt registrere hvilke varer og produkter som er blitt brukt og skal faktureres. Dette gir en god oversikt over beholdningen og minsker risikoen for svinn.

Integrerte økonomisystemer gjør at bedriften med ett enkelt trykk kan sende fakturagrunnlag, uansett hvilket system den bruker.

Øk effektiviteten og reduser kostnadene 

En app for prosjektstyring kan bidra til å effektivisere virksomheten og å planlegge og gjennomføre feltarbeid så ryddig som overhodet mulig. Den legger til rette for mer fleksibel og umiddelbar kommunikasjon mellom alle involverte, som igjen fører til mindre av forvirringen og usikkerheten som kan oppstå på en travel dag. Dermed sparer man prosjektet for mye bortkastet tid og arbeid.

Med økt automatisering av mye tidkrevende arbeid, blir bryet med oppgaver som å fylle ut skjemaer, innhente og sende data, samt loggføring og timeregistrering tatt enkelt hånd om. Digitalisering og sentralisering av mye av det administrative arbeidet gjør at de ansatte står fritt til å bruke mer av tiden på oppgavene de faktisk skal gjøre på feltet. Dette kan også frigjøre tid til flere prosjekter, og dermed direkte øke produktiviteten og hjelpe bedriften med å vokse. 

Prøv Skyworker gratis

Uansett om du er entreprenør, underentreprenør, utbygger, håndverker, takstmann eller annet, vil et digitalt verktøy bidra til å gi deg bedre oversikt og best mulig rutiner på et hvilket som helst feltprosjekt.

Skyworker er en fullverdig plattform som hjelper små og mellomstore bedrifter med små og store utfordringer innen prosjekt- og ressursstyring. Enhver bedrift som gjennomfører leveranser i feltet, kan med hjelp av Skyworker ta steget vekk fra gamle rutiner og inn i en mer effektiv og lønnsom arbeidshverdag. Prøv Skyworker gratis i dag.

Del med andre

Fra 399,- per bruker per måned

Ingen skjulte kostnader. Tilgang til all funksjonalitet.