Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️
Artikler

Enkel og effektiv timeregistrering for alle ansatte

Med en app for timeregistrering bygger bedriften også et mer transparent og tillitvekkende forhold til kunder, og øker dermed sjansen for at de er fornøyde med samarbeidet.

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering er når en bedrift registrerer arbeidstiden til ansatte som fakturerer per time, og slik sikrer at de ansatte blir kompensert for nøyaktig den tiden de faktisk jobber. Dette innebærer en daglig prosess som registrerer når den ansatte starter på jobb, slutter på jobb, samt eventuelle pauser som ikke er inkludert i den ansattes arbeidskontrakt.

Tidligere ble dette utført for hånd. Nå håndteres de ofte av programvare utviklet spesielt for dette formålet. Allikevel er det fortsatt bedrifter og organisasjoner som helt eller delvis utfører timeregistrering manuelt.

Hvem fører timelister?

I dag brukes timeregistrering først og fremst av ansatte som er engasjert på timebasis, hos advokatfirmaer, konsulentselskaper, entreprenører, byggefirmaer og andre lignende bedrifter og organisasjoner som baserer mye av inntekten sin på feltarbeid.

Når en ansatt blir betalt per time, blir arbeidstiden deres svært verdifull. Gode rutiner for timeregistrering, spesielt når et prosjekt krever at de ansatte jobber spredt, er derfor helt essensielt for at bedriften kan måle både fremdrift, produktivitet og holde styr på budsjettet underveis.

Med en app for timeregistrering får bedriften hjelp til å organisere og sentralisere data om både arbeidstid og annen viktig informasjon som er nødvendig for effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver.

Fordeler med app for timeregistrering for små- og mellomstore bedrifter

Alle bedrifter, uansett størrelse, har de samme overordnede målene, nemlig å gjøre en best mulig jobb så effektivt som mulig, slik at bedriftens lønnsomhet blir så stor som mulig.

Forskjellen er bare at små- og mellomstore bedrifter må få til dette med færre ansatte og et mer begrenset budsjett enn de store. Dette gjør tid til en svært verdifull ressurs, som igjen gjør at kravene til god planlegging og gjennomføring blir enda større. Mindre bedrifter må rett og slett klare å være ekstra effektive, gjennom å prioritere, øke produktiviteten, holde oversikt over kostnader og unngå dårlige vaner som fører til ekstraarbeid. Timeregistrering kan i seg selv være en tidkrevende prosess, så en automatisering av dette frigjør også tid for den enkelte ansatte.

Med Skyworker kan ansatte med flere arbeidsoppgaver få en oversikt over hvor mye tid de bruker på hver enkelt oppgave. Slik får bedriften en pekepinn på hvilke oppgaver som er de mest lønnsomme. Dermed kan de ansatte lære å planlegge og distribuere tiden sin bedre, og bedriften kan finne ut av hvilke oppgaver den ansatte bør prioritere i fremtiden.

Ved å automatisere arbeidsoppgaver og sentralisere informasjonen i Skyworker, kan bedriften altså kutte kostnader og øke omsetningen. I tillegg er det enklere for en prosjektleder å holde oversikt over prosjektets fremgang, siden all data som tidligere var sortert i permer på kontoret eller spredt utover forskjellige arbeidssteder, nå er umiddelbart tilgjengelig i én enkelt app.

Før timer hvor som helst med Skyworker

Enten du er entreprenør, underentreprenør, utbygger, håndverker, takstmann eller annet, vil en Skyworker bidra til å gi deg bedre oversikt og best mulig rutiner på dine prosjekter.

Skyworker er en fullverdig plattform som hjelper små og mellomstore bedrifter med små og store utfordringer innen prosjekt- og ressursstyring, og er utviklet for å bidra til bedre prosjektgjennomføring fra start til slutt. Enhver bedrift som leverer timebasert arbeid, kan med hjelp av Skyworker ta steget vekk fra gamle rutiner og inn i en mer effektiv og lønnsom arbeidshverdag. Prøv Skyworker gratis i dag!

Del med andre

Fra 399,- per bruker per måned

Ingen skjulte kostnader. Tilgang til all funksjonalitet.