Vi bruker cookies
(som alle andre)
Du skjønner greia. Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for å forbedre nettsiden, og ingenting kan knyttes tilbake til deg ☺️

Kundeoppfølgning og CRM

Bygg og vedlikehold bedriftens kunderelasjoner med Skyworker CRM. Få en dyp forståelse av kundene dine, automatiser salgsprosesser og få bedre kontroll. Administrer all kundeinformasjon og oppgaver på ett sted. Prøv Skyworker gratis i dag!

CRM - Ta vare på kundene dine

CRM gir bedriften en dyp forståelse av nye og fremtidige kunder, og hjelper med å bygge et nært forhold til dem. CRM gir også bedriften innsikten den trenger for å ta beslutninger basert på data, presise prognoser, samt en mengde funksjoner for bedre salg og markedsføring, automatisering av kundeservice og mye mer.

  • Samle all kundeinformasjon på ett sted
  • Oversikt over kunders prosjekter og aktive salgsmuligheter
  • Se status på tilbud og befaringer
No items found.

Hva bør et enkelt CRM-system inneholde?

For mange små og mellomstore bedrifter kan begrepet CRM virke stort og innviklet. Men sannheten er at CRM er et veldig enkelt verktøy som kan hjelpe alle typer bedrifter med å bygge og vedlikeholde relasjoner med nåværende og fremtidige kunder, og slik sikre at bedriften har best mulig vilkår for å vokse. Ihvertfall med Skyworker.

Hva er et CRM?

CRM er en forkortelse av det engelske begrepet Customer Relationship Management (på norsk kunderelasjonshåndtering) og er et programvaresystem som hjelper bedrifter med å beholde og utvikle kunderelasjoner.

Et CRM-system inneholder flere funksjoner som kan hjelpe bedriften med å automatisere arbeidsflyten. CRM samler all informasjon om alle kunder på ett sted, både kontaktinformasjon som telefonnummer og e-post-adresser, og informasjon om tidligere kommunikasjon mellom bedriften og kunden.

Ved å konsolidere all kommunikasjon, samt alle dokumenter, tilbud, kjøp og oppgaver knyttet til hver enkelt kunde, kan et CRM-system bidra til å erstatte det mangfoldet av regneark, databaser og apper som utgjør det tradisjonelle lappeteppet av kundedata.

Gjennom CRM kan bedriften bedre identifisere salgsmuligheter, tilby kundeservice og administrere markedsføringskampanjer, alt på ett sted. Resultatet er bedre organisering og tidsstyring, høyere effektivitet og fornøyde kunder.

De fleste bedrifter trenger et CRM

Uansett hvor stor en bedrift er, er evnen til å opprettholde gode kunderelasjoner essensielt. Håndtering av kunder kan kokes ned til to grunnleggende hovedmål:

  • Holde eksisterende kunder fornøyde.
  • Sikre seg nye for at bedriften skal vokse.

Dette er universelle mål som bedriften gjennom et CRM-system kan få hjelp til å oppnå.

En god CRM-løsning er derfor et must for de fleste typer bedrifter. CRM gir bedriften en dyp forståelse av nye og fremtidige kunder, og hjelper med å bygge et nært forhold til dem. CRM gir også bedriften innsikten den trenger for å ta beslutninger basert på data, presise prognoser, samt en mengde funksjoner for bedre salg og markedsføring, automatisering av kundeservice og mye mer.

Kort oppsummert hjelper CRM alle typer bedrifter med å heve kundetilfredsheten og kundens lojalitet, og med å strømlinjeforme salgsprosesser og øke evnen til raskere å løse kundeproblemer.

Hva er forskjellen på CRM og ERP?

Linjene mellom CRM- og ERP-systemer kan være uklare, men enkelt forklart bruker CRM data for å styrke bedriftens forhold til kundene, mens ERP har som mål å øke fortjenesten ved å kutte unødvendige utgifter og effektivisere forretningsprosesser.

Både CRM- og ERP-systemer er altså utviklet for å håndtere informasjon, men de spesialiserer seg på ulike deler av den daglige virksomheten. Der CRM er en frontend-løsning som håndterer det som har å gjøre med salg og kunder, som salgshistorikk, kundedata og salgs- og markedsføringskampanjer, er ERP mer en backend-løsning som tar sikte på å håndtere informasjon og prosesser innad i bedriften. Eksempler på dette er produksjon, lagerbeholdning, leveranser og fakturering.

Kom i gang med Skyworker

En god CRM-løsning gir deg og din bedrift et bedre og nærere forhold til kundene deres. Skyworker er en fullverdig plattform som hjelper små og mellomstore bedrifter med små og store utfordringer innen prosjekt- og ressursstyring, og er utviklet for å bidra til bedre prosjektgjennomføring fra start til slutt.

Enhver bedrift som er avhengig av gode kunderelasjoner, kan med hjelp av Skyworker ta steget vekk fra gamle rutiner og inn i en mer effektiv og lønnsom arbeidshverdag. Prøv Skyworker gratis i dag!

"Brukeropplevelsen i Skyworker er så god at det har ikke vært behov for opplæring."

Martin Trøhaugen

Prosjektleder, Elektro Fiber AS

Les artikkel

Én enkel pris

Du betaler en fast pris per måned per bruker som gir din bedrift tilgang til all funksjonalitet i Skyworker.
Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.

Prøv gratis i 14 dager

Det tar under ett minutt å registrere deg og du får umiddelbart tilgang til all funksjonalitet i 14 dager. Du trenger ikke å legge inn betalingskort.

Inkludert support

Vi hjelper deg i gang og støtter deg underveis. Vi kan også utvikle funksjonalitet tilpasset dine behov på forespørsel.

Ubegrenset tilgang til ny funksjonalitet

Vi jobber kontinuerlig med ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for alle betalende kunder.

Full tilgang
Pris per bruker per måned.
249 kr
Prosjektstyring
Ressursplanlegger
Kundeoppfølgning (CRM)
*Fakturering
Digitale tilbud og befaringer
Produktdatabase
Timeføring og rapportering
Maler og sjekklister
Egen mobilapp
+ mye mer

*Ved integrasjon mot eksterne økonomisystem påløper ekstra kostnad.